מדובר במכרז שילוח בינלאומי ולוגיסטיקה מאירופה ואליה הכולל את כל הפעילויות הלוגיסטיות הנדרשות לצרכי משרד הביטחון, ביניהן יבוא ויצוא, הובלה ימית, אווירית ויבשתית, עמילות מכס וכן פרויקטים ביטחוניים מיוחדים, הדורשים לוגיסטיקה מורכבת

לקריאת הכתבה (ייפתח בחלון חדש)

https://www.port2port.co.il/article/%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%94/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%96%D7%9B%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%B4%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F/