Mentfield
Always find a way
Mentfield E-commerce
Delivering your dream
to your customer's door
Mentfield Perishables
Keeping it Fresh
Mentfield Time Critical
Time is not an obstacle
Mentfield
Logistics made easy
Mentfield
Always find a way
Mentfield E-commerce
Delivering your dream
to your customer's door
Mentfield Perishables
Keeping it Fresh
Mentfield Time Critical
Time is not an obstacle
Mentfield
Logistics made easy

למידע נוסף על השירותים שלנו

מוצר ומומחיות

למידע נוסף על השירותים שלנו

למה מנטפילד

למידע נוסף על השירותים שלנו

קריירה

למידע נוסף על השירותים שלנו

הדעה שלך חשובה

למידע נוסף על השירותים שלנו

פועלים בכל העולם

במהלך של 10 שנים חברת יוניליוור,  משתמשים בשירותים,  הלוגיסטיים, של חברת Mentfield בארה"ב ובאירופה.

הצעת השירות שלהם, מקצועיות וטיפול אישי הוא ראשון במעלה, כמו גם להיות פרואקטיבית לשינויים פתאומיים או לא צפויים לקצרה הפרויקט, התקשורת שלהם ותשומת לב לפרטים הוא בדיוק מה שאנחנו מצפים מן השותף הלוגיסטי שלנו.

הצוות ב Mentfield מחויבת ומקצועית מאוד ואנחנו יודעים שאנחנו תמיד יכולים לסמוך על התמיכה שלהם פתרונות יצירתיים כדי לספק אפילו את המורכבות ביותר של קצרים.

גב' גליה דהאן, קבוצת יוניליוור

חדשות